Πρόγραμμα Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 25.000 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
– Εργασία για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Η εργασία αφορά 8ωρη απασχόληση με απολαβές που φτάνουν έως τα 546,00 ευρώ/ μήνα.

–Υποχρεωτικό πρόγραμμα, για ηλικίες έως 54 ετών, θεωρητικής κατάρτισης 120-150 ωρών (περίπου 1 μήνας από τους 8) που οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. Η θεωρητική κατάρτιση για ηλικίες άνω των 54 ετών είναι προαιρετική.

Ο ωφελούμενος στο πλαίσιο της απασχόλησής του και ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλέξει θα παρακολουθήσει θεωρητική κατάρτιση σε αντικείμενα όπως:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ (1ο επίπεδο)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ (2ο επίπεδο)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ (3ο επίπεδο)
ΓΡΑΜΜΑΤEΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SOCIAL MEDIA)
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΣΥNΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΗΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (e-commerce)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το ΚΠΠ ΚΕΚ  θα συμμετέχει όπως πάντα, στην κατάρτιση του κοινωφελούς προγράμματος των δήμων του νομού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Για λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310 397713.

Οι κεντρικές μας εγκαταστάσεις βρίσκονται στην οδό Νικ. Πλαστήρα 65, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη όπως φαίνεται στο χάρτη.

espa_2014_2020
Scroll to Top