Σχετικά με εμάς

Το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης “ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”  (διακρ. Τιτλ. Κ.Π.Π – ΚΕΚ)  είναι μία αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1995, στον τομέα της δια βίου μάθησης. Είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ κωδ. αδείας: 12101135) ως ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (2101566).

Στρατηγική επιλογή αποτελεί η στόχευση στην παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης ευρωπαϊκών προδιαγραφών ενώ συνεκτιμώντας την κρίσιμη οικονομική συγκυρία το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, εργάζεται συστηματικά με στόχο τη διασύνδεση των προσφερόμενων υπηρεσιών με τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας συνεχώς μεταβαλλόμενης.
Έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής επιλογής αποτελεί και η πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 από την Q-CERT και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 με πεδίο εφαρμογής Σχεδιασμός, Οργάνωση, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Δραστηριοποιείται στα ακόλουθα εννιά θεματικά πεδία:
1. Περιβάλλοντος
2. Υγείας και Πρόνοιας
3. Πολιτισμού & Αθλητισμού, ΜΜΕ & Επικοινωνιών
4. Παιδαγωγικά
5. Οικονομίας και Διοίκησης
6. Πληροφορικής
7. Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
8. Αγροτικά
9. Τεχνικά και Μεταφορών

Scroll to Top