Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Προγράμματα

image_t3_min

Νέο Voucher Ανέργων και Εργαζομένων στον Τουρισμό

Νέο Πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Τουρισμού. Στο πλαίσιο της Δράσης 16921 προβλέπεται να καταρτιστούν τουλάχιστον 18.000 ωφελούμενοι ηλικίας άνω των 18 ετών.
security02_min

Voucher – Security για 5.000 Ανέργους

Τίτλος προγράμματος: "Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων"
bg-08-free-img_350_min

Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης για 10.000 Ανέργους 25 – 45 ετών

Το έργο αφορά 10.000 Ανέργους ηλικίας 25-45 ετών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μέσω επιταγών κατάρτισης (training vouchers) 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων. Όσοι ολοκληρώσουν και λάβουν πιστοποίηση θα δικαιούνται έως 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα, δηλαδή 5 ευρώ ανά ώρα.
sustainable-development-goals-still-life_23-2150196640

Voucher για 30.000 ανέργους

"Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες". ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: "SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913".
project-management-5441394_620_min

Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε γνώσεις και προσόντα σχετικά με τους τομείς του τουρισμού, τις νέες τεχνολογίες και τον αγροδιατροφικό τομέα.
1 2