Ενεργά Προγράμματα

Νέο Voucher Ανέργων και Εργαζομένων στον Τουρισμό

Νέο Πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Τουρισμού.
Στο πλαίσιο της Δράσης 16921 προβλέπεται να καταρτιστούν τουλάχιστον 18.000 ωφελούμενοι ηλικίας άνω των 18 ετών.

Νέο Voucher Ανέργων και Εργαζομένων στον Τουρισμό Read More »

Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης για 10.000 Ανέργους 25 – 45 ετών

Το έργο αφορά 10.000 Ανέργους ηλικίας 25-45 ετών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μέσω επιταγών κατάρτισης (training vouchers) 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων. Όσοι ολοκληρώσουν και λάβουν πιστοποίηση θα δικαιούνται έως 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα, δηλαδή 5 ευρώ ανά ώρα.

Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης για 10.000 Ανέργους 25 – 45 ετών Read More »

Voucher για 30.000 ανέργους

“Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες”. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: “SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913”.

Voucher για 30.000 ανέργους Read More »

Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε γνώσεις και προσόντα σχετικά με τους τομείς του τουρισμού, τις νέες τεχνολογίες και τον αγροδιατροφικό τομέα.

Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών Read More »

Προγράμματα Κατάρτισης στα πλαίσια του έργου “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the Region (CapTour)” του Ε.Π. Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΔΒΜ θα υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης και θεματικά εργαστήρια διαζώσης ή και εξ αποστάσεως μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης.

Προγράμματα Κατάρτισης στα πλαίσια του έργου “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the Region (CapTour)” του Ε.Π. Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 Read More »

Voucher για 150.000 εργαζόμενους

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και “πράσινων” γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Voucher για 150.000 εργαζόμενους Read More »

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β΄Κύκλος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Κατάρτισης – Πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β΄Κύκλος)» με κωδικό (MIS 5035121)

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β΄Κύκλος) Read More »

Πρόγραμμα Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης

Ανακοινώθηκαν τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και υπογράφονται Συμβάσεις με τους Δήμους: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Πρόγραμμα Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης Read More »

Scroll to Top